2 Krønikebok 16:10

2 Krønikebok 16:10 NB

Men Asa ble harm på seeren og satte ham i fengsel, så vred var han på ham for dette. På samme tid for han også hardt fram mot andre av folket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del