2 Krønikebok 16:1

2 Krønikebok 16:1 NB

I det trettisjette år av Asas regjering dro Israels konge Basja opp mot Juda. Han bygde festningsverker i Rama, for at ingen skulle få komme fra eller til kong Asa i Juda.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del