2 Krønikebok 10:8

2 Krønikebok 10:8 NB

Men han brydde seg ikke om det rådet som de gamle hadde gitt ham, men rådførte seg med de unge, som var vokst opp sammen med ham, og som nå var i hans tjeneste.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del