2 Krønikebok 10:6

2 Krønikebok 10:6 NB

Og kong Rehabeam rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa: Hva råder dere meg til å svare dette folket?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del