2 Krønikebok 10:5

2 Krønikebok 10:5 NB

Han svarte dem: Gå bort og vent i tre dager, og kom så hit til meg igjen! Så gikk folket bort.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del