2 Krønikebok 10:2

2 Krønikebok 10:2 NB

Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var da i Egypt, for han hadde flyktet dit for kong Salomo. Men nå vendte han tilbake fra Egypt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del