2 Krønikebok 10:18

2 Krønikebok 10:18 NB

Da sendte kong Rehabeam av sted Hadoram, han som hadde oppsyn med pliktarbeidet. Men Israels barn steinet ham, så han døde. Og kong Rehabeam måtte selv i all hast springe opp i vognen sin, og han flyktet til Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del