2 Krønikebok 10:16

2 Krønikebok 10:16 NB

Da nå hele Israel så at kongen ikke hørte på dem, svarte folket kongen og sa: Hva del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn! Til dine telt, Israel, hver og én! Se nå selv til ditt hus, David! - Så dro hele Israel hjem igjen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del