2 Krønikebok 10:14

2 Krønikebok 10:14 NB

men svarte dem slik som de unge hadde rådet ham til: Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre det enda tyngre! Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del