2 Krønikebok 10:12

2 Krønikebok 10:12 NB

Så kom Jeroboam og alt folket til Rehabeam den tredje dagen, slik som kongen hadde sagt: Kom til meg igjen om tre dager!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del