1 Tessaloniker 1

1
Hilsen og takk
1Paulus, Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og i Herren Jesus Kristus: Nåde og fred være med dere! #Apg 17:1. 2Tess 1:1. 2Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i bønnene våre. #Rom 1:9. Fil 1:3,4. Kol 1:3. 2Tess 1:3. Filem 4.
Menighetens tjeneste og forventning til Jesu gjenkomst
3Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, arbeidet deres i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars åsyn. #1:10. 1Kor 13:13. Ef 1:15. Heb 6:10. Åp 2:2. 4Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. #2Tess 2:13. 5For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. #Rom 15:19. 1Kor 2:5. 4:20. 6Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, idet dere tok imot Ordet under stor trengsel med glede i Den Hellige Ånd.#2:2. Apg 11:1. 17:5-10. 1Kor 4:16. 1Pet 2:21. 7Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. #4:10. Rom 15:26. 8For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. 9For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, #2:1. Apg 14:15. 26:18. 1Kor 12:2. Heb 9:14. 10og vente på hans Sønn fra himlene - han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. #4:15,16. 5:9.#Matt 3:7. Apg 1:11. 2:24. Rom 2:5. Fil 3:20. Åp 1:7.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;