1 Samuel 5
NB

1 Samuel 5

5
Gud straffer filistrene
1Filistrene tok Guds ark og førte den fra Eben-Eser til Asjdod. 2Der tok filistrene Guds ark og førte den inn i Dagons hus og stilte den opp ved siden av Dagon. #Dom 16:23. 1Krøn 10:10. 3Da folket i Asjdod sto opp tidlig neste dag, se, da var Dagon falt ned - med ansiktet mot jorden foran Herrens ark. De tok Dagon og satte ham på hans plass igjen.
4Men da de sto opp tidlig neste morgen, se, da var Dagon falt ned med ansiktet til jorden foran Herrens ark, og Dagons hode og begge hendene hans lå avhogd ved dørterskelen, bare kroppen var tilbake av Dagon. 5Derfor er det at Dagons prester og alle som går inn i Dagons hus, like til denne dag ikke trår på Dagons dørterskel i Asjdod. 6Og Herrens hånd lå tungt på Asjdods folk. Han ødela dem og slo dem med byller, både i selve Asjdod og i bygdene omkring.
7Da Asjdods menn så at det gikk slik, sa de: Israels Guds ark skal ikke bli hos oss, for hans hånd ligger hardt på oss og på Dagon, vår gud. 8De sendte bud og samlet alle filistrenes høvdinger hos seg og sa: Hva skal vi gjøre med Israels Guds ark? De svarte: La Israels Guds ark bli flyttet til Gat! Så flyttet de Israels Guds ark dit. #6:2. 9Men etter at de hadde flyttet den dit, kom Herrens hånd over byen og voldte stor forferdelse. Han slo byens folk, fra den minste til den største, så det brøt ut byller på dem. 10Da sendte de Guds ark til Ekron. Men da Guds ark kom til Ekron, da skrek ekronittene: De har flyttet Israels Guds ark hit til meg for å drepe meg og folket mitt.
11Og de sendte bud og samlet alle filistrenes høvdinger og sa: Send Israels Guds ark bort! La den komme tilbake på sin plass, så den ikke skal drepe meg og folket mitt! For det var kommet dødsangst over hele byen. Herrens hånd lå meget tungt på den. 12De menn som ikke døde, ble slått med byller, og skriket fra byen steg opp til himmelen.