1 Samuel 30
NB

1 Samuel 30

30
David slår amalekittene
1Da David og mennene hans på den tredje dagen kom til Siklag, hadde amalekittene overfalt sydlandet og Siklag. De hadde inntatt Siklag og brent det opp. #27:6,8. 2Kvinnene og alle som var der, både små og store, hadde de tatt til fange. De hadde ikke drept noen, men de hadde ført dem bort og var dratt sin vei. 3Da David og mennene hans kom til byen, fikk de se at den var brent opp, og at deres koner og sønner og døtre var tatt til fange.
4Da brast de i gråt, både David og de folkene som var med ham. De gråt til de ikke lenger var i stand til å gråte. 5Også Davids to koner, Akinoam fra Jisre’el og Abiga’il, karmelitten Nabals kone, var tatt til fange. #25:42,43. 27:3. 6Og selv kom David i stor nød, for folket sa at de ville steine ham, så harme og sorgfulle var de alle sammen for sine sønners og sine døtres skyld. Men David søkte styrke hos Herren sin Gud. 7Han sa til presten Abjatar, sønn av Akimelek: Kom hit til meg med efoden*! Og Abjatar brakte efoden til David. #23:9. *2Mos 28:4.
8Og David spurte Herren: Skal jeg sette etter denne røverflokken? Kan jeg nå dem igjen? Herren svarte: Sett etter dem! Du skal nå dem igjen, og du skal frelse fangene! #23:2,4. 2Sam 5:19. 9David dro av sted med de seks hundre mann som fulgte ham, og de kom til Besor-bekken. Der ble en del av dem igjen. 10David satte etter fienden med fire hundre mann, men to hundre mann ble igjen - de var for trette til å gå over Besor-bekken. 11Så fant de en egypter som lå på marken, og de tok ham med seg til David. De ga ham mat, som han åt, og lot ham få vann å drikke.
12De ga ham også et stykke fikenkake og to rosinkaker. Da han hadde spist, vendte hans livsånd tilbake. For han hadde ikke smakt mat og ikke drukket vann på tre dager og tre netter. 13Og David spurte ham: Hvem hører du til, og hvor er du fra? Han svarte: Jeg er en egyptisk gutt, tjener hos en amalekittisk mann. Men min herre gikk fra meg her fordi jeg ble syk for tre dager siden. 14Vi hadde gjort innfall i sydlandet hvor kreterne* bor, i det landet som hører Juda til, og i den delen av sydlandet som tilhører Kalebs ætt, og vi hadde brent opp Siklag. #Jos 14:13. 15:13. 21:10,12. Esek 25:16.#*filistrene, eller folk som sto dem nær, Sef 2:5. 15Da sa David til ham: Vil du føre meg ned til denne røverflokken? Han svarte: Sverg ved Gud at du ikke vil drepe meg og heller ikke overgi meg i min herres hånd, så vil jeg føre deg ned til den røverflokken du taler om. 16Deretter førte han ham dit. Og se, der lå de spredt rundt omkring over hele marken og åt og drakk og holdt fest med alt det store byttet de hadde tatt fra filistrenes land og fra Juda land.
17David hogg dem ned helt fra skumringen til neste dags kveld. Og ingen av dem slapp unna så nær som fire hundre unge menn som kastet seg på kamelene og flyktet. 18David berget alt det som amalekittene hadde tatt, også sine to koner berget David. 19Det manglet ikke noen, verken liten eller stor, verken sønner eller døtre. Heller ikke noe av byttet eller av det de hadde tatt med seg manglet. Alt sammen hadde David med seg tilbake. 20David tok alt kveget, både småfe og storfe, og de gikk foran buskapen og ropte: Dette er Davids bytte. 21David kom så til de to hundre mann som hadde vært for trette til å følge ham, og som han hadde latt bli tilbake ved Besor-bekken. De kom David og de folkene som var med ham i møte, og David gikk fram til dem og hilste på dem.
22Men alle onde og gudløse menn blant dem som hadde fulgt David, tok til orde og sa: Siden de ikke gikk med oss, vil vi ikke gi dem noe av byttet som vi har berget. Bare sin kone og sine barn kan hver av dem ta med seg og gå hjem. 23Men David sa: Slik skal dere ikke gjøre, mine brødre, med det som Herren har gitt oss! Han har bevart oss og gitt denne røverflokken som var kommet over oss, i vår hånd. 24Hvem skulle vel holde med dere i dette? Nei, den som dro med i striden, skal ikke ha større del av byttet enn den som ble igjen ved forsyningene, de skal dele likt. #4Mos 31:27. Jos 22:8. 25Og slik ble det fra den dagen og i fremtiden - han gjorde dette til lov og rett i Israel, slik som det er den dag i dag. 26Da David kom til Siklag, sendte han noe av byttet til Judas eldste, de som var hans venner, og sa: Se, her er en gave til dere av byttet som jeg har tatt fra Herrens fiender.
27Han sendte gaver til dem i Betel, i Ramot-Negev og til dem i Jattir, 28til dem i Aroer, i Sifmot og i Esjtemoa, 29til dem i Rakal og til dem i jerahme’elittenes byer og til dem i kenittenes byer, #15:6. 27:10. 30til dem i Horma, i Bor-Asjan og i Atak, 31til dem i Hebron og til alle de stedene hvor David hadde vanket om med mennene sine.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.