1 Samuel 15
NB

1 Samuel 15

15
Sauls synd ved Gilgal
1Samuel sa til Saul: Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel. Så lyd nå Herrens ord! #9:16. 10:1. 2Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg vil straffe Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for ham da han dro opp fra Egypt. #2Mos 17:8 ff. 4Mos 24:20. 5Mos 25:17 ff. 3Gå nå av sted og slå Amalek. Slå med bann alt det han har. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og sau, både kamel og esel. #22:19. Jos 6:17-21. 4Så kalte Saul folket til våpen og mønstret dem i Tela’im. Det var to hundre tusen mann fotfolk og ti tusen mann fra Juda. 5Da Saul kom til amalekittenes by, la han et bakhold i dalen. 6Og Saul sa til kenittene: Gå bort, skill dere fra amalekittene og dra ned, så jeg ikke skal ødelegge dere sammen med dem! For dere gjorde vel mot alle Israels barn da de dro opp fra Egypt. Så skilte kenittene lag med amalekittene.
7Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bort imot Sur, som ligger øst for Egypt. #27:8. 1Mos 25:18. 2Mos 15:22. 8Agag, Amaleks konge, tok han til fange levende. Alt folket slo han med bann og drepte dem med sverdets egg. 9Men Saul og folket sparte Agag og det beste av småfeet og storfeet og gjøfeet og lammene - alt som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann. Men alt det feet som var dårlig og verdiløst, det slo de med bann. #3Mos 27:28,29. 10Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød slik:
11Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det jeg har befalt ham. Da ble Samuels vrede opptent, og han ropte til Herren hele natten. #1Mos 6:7.#2Mos 32:14. 2Sam 24:16. 1Kong 9:6,7. 12Morgenen etter sto Samuel tidlig opp for å møte Saul. Da kom noen og sa til Samuel: Se, Saul kom til Karmel*, og der reiste han et minnesmerke for seg selv, og så snudde han og dro videre ned til Gilgal.#*by nær Hebron, Jos 15:55. Ikke å forveksle med#fjellet Karmel i det nordlige Israel, 1Kong 18:19 ff. 13Da nå Samuel kom til Saul, sa Saul til ham: Velsignet være du av Herren! Jeg har gjort etter Herrens ord. 14Men Samuel sa: Hva er da dette for en breking av småfe som lyder for ørene mine? Og hva er det for rauting av storfe jeg hører? 15Saul svarte: De har ført dem med fra amalekittene. For folket sparte det beste av småfeet og av storfeet for å ofre det til Herren din Gud. Men resten har vi slått med bann. 16Da sa Samuel til Saul: Hold opp! Så vil jeg forkynne deg hva Herren har talt til meg i natt. Han sa til ham: Tal! 17Samuel sa: Da du var liten i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. #9:21. 10:21 ff. 18Og Herren sendte deg av sted og sa: Gå og slå disse synderne, amalekittene, med bann og før krig mot dem til du får gjort ende på dem! 19Hvorfor adlød du da ikke Herrens ord, men kastet deg over byttet og gjorde det som var ondt i Herrens øyne? 20Da sa Saul til Samuel: Jeg har adlydt Herrens ord og har gått den veien Herren sendte meg. Jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit og slått Amalek med bann. 21Men folket tok av byttet, småfe og storfe, det beste av det bannlyste, for å ofre det til Herren din Gud i Gilgal. 22Da sa Samuel: Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er bedre enn fettet av værer. #Jes 1:10 ff. Hos 6:6. Mika 6:6 ff. Matt 9:13. 12:7. 23For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og tross er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. #13:14. 16:1. 5Mos 18:10.
Samuel forkynner at riket skal tas fra Saul
24Da sa Saul til Samuel: Jeg har syndet! Jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord, for jeg var redd folket og gjorde som de sa.
25Men tilgi meg nå min synd, og bli med meg tilbake, så jeg kan tilbe Herren! 26Samuel svarte Saul: Jeg vil ikke gå tilbake sammen med deg! For du har forkastet Herrens ord, og derfor har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge over Israel. 27Dermed vendte Samuel seg og ville gå. Men Saul grep fatt i kanten av ytterkappen hans, så den ble revet av. 28Da sa Samuel til ham: Herren har i dag revet kongedømmet over Israel fra deg og gitt det til en annen, som er bedre enn du. #28:17. 1Kong 10:10. 29Og han som er Israels ære lyver ikke og angrer ikke. For han er ikke et menneske så han skulle angre. #4Mos 23:19. 30Saul svarte: Jeg har syndet, men vis meg likevel ære nå for mitt folks eldste og for Israel og vend tilbake sammen med meg, så jeg kan tilbe Herren din Gud. 31Da fulgte Samuel ham tilbake, og Saul tilba Herren. 32Så sa Samuel: Før Agag, Amaleks konge, hit til meg! - Glad til sinns gikk Agag bort til ham, og Agag sa: Sannelig, dødens bitterhet er veket bort!
33Men Samuel sa: Likesom sverdet ditt har gjort kvinner barnløse, så skal nå din mor bli barnløs fremfor andre kvinner! Så hogg Samuel Agag ned for Herrens åsyn i Gilgal. 34Deretter dro Samuel til Rama. Men Saul dro opp til sitt hus i Sauls Gibea.
35Helt til sin dødsdag gikk ikke Samuel for å treffe Saul, for Samuel sørget over Saul. Men Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.