1 Peter 5
NB

1 Peter 5

5
Formaning til de eldste
1De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart: #4Mos 11:16. Rom 8:17. Tit 1:5. Åp 1:9. 2Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, #Joh 21:16. Apg 20:28. 1Tim 3:8. Filem 14. 3heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for hjorden. #Mark 10:42. 1Kor 3:5. 2Kor 1:24. Fil 3:17.#1Tim 4:12. Tit 2:7. 4Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. #1:4. Jes 40:11. Esek 34:23. Dan 12:3. Joh 10:11.#1Kor 9:25. 2Tim 4:8. Heb 13:20. Jak 1:12. 5Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. #Ord 3:34.#Luk 14:11. Rom 12:10. Ef 5:21. Fil 2:3. Jak 4:6. 6Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. #Job 5:11. 22:29. Ord 18:12. 29:23. Jak 4:10.
7Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. #Sal 37:5. 40:18. 55:23. Matt 6:25. Luk 12:22.
Stå djevelen imot
8Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. #Luk 21:36. 1Tess 5:6. 2Tim 4:17. 9Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene. #Ef 4:27. 6:11,13,16. Jak 4:7.
Trøsteord og hilsener
10Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. #1:6. 2Kor 1:21. 4:17.#1Tess 2:12. 5:24. 2Tess 3:3. Heb 10:37. 11Ham tilhører makten i all evighet! Amen. #4:11. Rom 11:36. 12Med Silvanus, den trofaste bror - det holder jeg ham for - skriver jeg kort til dere for å formane og vitne at dette er Guds sanne nåde som dere står i. #2Kor 1:19. Heb 13:22.
13Menigheten i Babylon, som er utvalgt sammen med dere, sender dere sin hilsen, likeså Markus, min sønn. #Apg 12:12. 2Joh 1. Åp 14:8. 16:19. 18:2. 14Hils hverandre med kjærlighets kyss! Fred være med alle dere som er i Kristus. #Rom 16:16. Ef 6:23.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.