1 Kongebok 9
NB

1 Kongebok 9

9
Herren åpenbarer seg for Salomo
1Da Salomo hadde fullført arbeidet med å bygge Herrens hus og kongens hus og alt det han ønsket å gjøre, #2Krøn 7:10 ff. 8:6. 2da åpenbarte Herren seg andre gangen for Salomo, slik han hadde åpenbart seg for ham i Gibeon. #3:5. 10:9. 3Og Herren sa til ham: Jeg har hørt din bønn og ydmyke begjæring som du bar fram for mitt åsyn. Jeg har helliget dette huset som du har bygd, så jeg lar mitt navn bo der til evig tid, og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager. #5Mos 10:12. 12:10. 1Kong 8:29. 4Hvis du nå vandrer for mitt åsyn, som din far David gjorde, med et helt hjerte og i oppriktighet, så du gjør alt det jeg har befalt deg, og holder mine bud og mine lover, #3:14. 10:38. 2Krøn 17:3. 5så vil jeg trygge din kongetrone i Israel til evig tid, slik som jeg lovte din far David da jeg sa: Det skal aldri mangle en mann av din ætt på Israels trone. #2:4. 6:12. 2Sam 7:12 ff. 1Krøn 17:10. 22:10. 6Men hvis dere og deres barn vender dere bort fra meg og ikke holder de bud og lover som jeg har gitt dere, men går bort for å dyrke andre guder og tilbe dem, #Jos 23:16. 1Krøn 28:9. 7da vil jeg utrydde Israel av det landet jeg har gitt dem. Det huset jeg har helliget for mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn. Og Israel skal bli til et ordspråk og til en spott blant alle folk. #5Mos 4:26. 8:19. 28:37. Jer 24:9. 8Selv om dette huset er aldri så høyt, så skal likevel alle som går forbi det, bli forferdet og spotte. Og når noen da spør: Hvorfor har Herren gjort slik mot dette landet og mot dette huset? - #5Mos 29:24 ff. Jer 22:8. 9da skal de svare: Fordi de forlot Herren sin Gud, som førte deres fedre ut av landet Egypt, og holdt seg til andre guder og tilba dem og dyrket dem, derfor har Herren ført all denne ulykken over dem.
Salomo og Hiram
10Da nå de tjue årene var gått som Salomo hadde brukt til å bygge de to husene, Herrens hus og kongens hus, #6:38. 7:1. 2Krøn 8:1.
11ga kong Salomo tjue byer i Galilea til Hiram, kongen i Tyrus, som hadde hjulpet ham med sedertre og sypresstre og gull, så mye han ønsket. 12Men da Hiram kom fra Tyrus for å se på de byene Salomo hadde gitt ham, syntes han ikke om dem. 13Han sa: Hva er dette for byer du har gitt meg, bror? Og han kalte dem Kabuls* land, og det heter de den dag i dag. #*navnet betyr «verdiløst». 14Men Hiram hadde sendt kongen hundre og tjue talenter gull.
Salomos byggverk og handel
15Dette er grunnen til at kong Salomo tok ut pliktarbeidere til å bygge Herrens hus og sitt eget hus og Millo og Jerusalems murer og Hasor og Megiddo og Geser: #5:13.
16Farao, kongen i Egypt, hadde dratt opp og inntatt Geser og satt ild på byen og drept kana’aneerne som bodde der. Så hadde han gitt byen i medgift til sin datter, Salomos kone. #3:1. 7:8. 17Men Salomo bygde Geser opp igjen. Likeså bygde han opp nedre Bet-Horon #1Krøn 7:24. 2Krøn 8:4 ff. 18og Ba’alat og Tadmor i ørkenen der i landet, #Jos 19:44. 19og alle de forrådsbyene han hadde, byene for stridsvognene og byene for hestfolket og alt det andre han hadde lyst til å bygge, både i Jerusalem og på Libanon og i hele det landet han rådde over. #10:26. 2Krøn 1:14. 20Alle som var blitt tilbake av amorittene, hetittene, ferisittene, hevittene og jebusittene, folk som ikke var av Israels ætt - 21alle de etterkommere av disse folk som var blitt igjen i landet fordi Israels barn ikke hadde maktet å slå dem med bann, dem tok Salomo til arbeidspliktige treller, og det har de vært til denne dag. #Jos 16:10. Dom 1:28. 2Krøn 8:7 ff. Esr 2:55,58. 22Men Salomo tok ikke noen av Israels barn til å være trell. De var hans krigsmenn og hoffmenn og høvdinger og våpensveiner og høvedsmenn for hans stridsvogner og hestfolk. 23Salomos arbeidsformenn var fem hundre og femti i tallet. De hadde tilsyn med de folkene som utførte arbeidet. #5:16. 24Så snart faraos datter hadde flyttet opp fra Davids by til det huset som han hadde bygd for henne, gikk han i gang med å bygge Millo. #3:1. 7:8. 2Krøn 8:10 ff.
25Tre ganger om året ofret Salomo brennoffer og fredsoffer på det alteret han hadde bygd for Herren, og han brente røkelse ved det alteret som sto for Herrens åsyn. Og så bygde han huset ferdig.
26Kong Salomo bygde også skip i Esjon-Geber, som ligger ved Eilat på bredden av Rødehavet* i Edoms land. #22:48. 2Krøn 8:17 ff.#*her: Akaba-bukten. Se Ordforklaringer
27Og Hiram sendte sine folk, sjøvant mannskap, på skipene sammen med Salomos folk. 28De kom til Ofir og hentet gull, fire hundre og tjue talenter, og førte det hjem til kong Salomo.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.