1 Kongebok 5
NB

1 Kongebok 5

5
byggingen av templet
1Da Hiram, kongen i Tyrus, fikk høre at Salomo var blitt salvet til konge i sin fars sted, sendte han noen av tjenerne sine til ham. For Hiram hadde alltid vært en venn av David. #2Sam 5:10. 1Krøn 14:1. 2Og Salomo sendte bud til Hiram og sa: #2Krøn 2:3 ff. 3Du vet at min far David ikke kunne bygge et hus for Herrens, sin Guds navn, på grunn av de krigene som han hadde med fiender på alle kanter, til Herren la dem under hans føtter. 4Men nå har Herren min Gud gitt meg ro rundt omkring. Det finnes ingen motstandere, og ingen ulykker truer. 5Derfor tenker jeg nå på å bygge et hus for Herrens, min Guds navn, slik som Herren sa da han talte slik til min far David: Din sønn, som jeg vil sette på din trone i ditt sted, han skal bygge huset for mitt navn. #2Sam 7:13. 1Krøn 22:10. 28:6. 6Gi nå befaling om at de skal hogge sedertrær for meg på Libanon. Så skal mine tjenere være med dine tjenere. Lønnen til dine tjenere vil jeg gi deg etter som du selv bestemmer, for du vet at det ikke finnes noen blant oss som skjønner seg så godt på å hogge tømmer, som sidonierne. 7Da Hiram fikk dette budskapet fra Salomo, ble han meget glad, og han sa: Lovet være Herren i dag, han som har gitt David en vis sønn og satt ham over dette store folket! #2Krøn 2:12.
8Og Hiram sendte bud til Salomo og sa: Jeg har mottatt det budskapet du har sendt meg. Jeg skal på alle måter gjøre som du ønsker med sedertrærne og sypressene. 9Mine tjenere skal føre dem fra Libanon ned til havet. Der vil jeg legge stokkene i flåter på havet og føre dem til det stedet du vil gi meg beskjed om. Der vil vi ta dem fra hverandre, og så lar du dem hente. Men så må du gjøre det jeg ønsker, og la meg få matvarer til mitt hus. 10Og Hiram lot Salomo få sedertrær og sypresser, så mye som han ønsket.
11Og Salomo ga Hiram tjue tusen kor hvete til mat for hans hus og tjue kor olje av knuste oliven. Så mye ga Salomo til Hiram år etter år. 12Herren ga Salomo visdom, slik som han hadde lovt ham. Og det var fred mellom Hiram og Salomo, og de gjorde en pakt med hverandre. #3:12. 4:29. 13Kong Salomo tok ut pliktarbeidere av hele Israel, og pliktarbeiderne var tretti tusen mann.
14Han sendte dem i skift til Libanon, ti tusen hver måned. En måned var de på Libanon og to måneder hjemme. Adoniram hadde oppsyn med pliktarbeiderne. #4:6. 15Salomo hadde sytti tusen bærere og åtti tusen steinhoggere på fjellene, #2Krøn 2:2,18. 16og dessuten arbeidsformennene, som var tre tusen tre hundre i tallet. De hadde tilsyn med de folkene som utførte arbeidet. 17Og kongen befalte at de skulle bryte store, kostbare steiner, så grunnvollen til huset kunne legges med hoggen stein. 18Og Salomos bygningsmenn og Hirams bygningsmenn og mennene fra Gebal hogg dem til og gjorde i stand både stokkene og steinene som huset skulle bygges av. #Jos 13:5. Esek 27:9.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.