1 Johannes 3
NB

1 Johannes 3

3
1Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. #Joh 1:12. 16:3. 17:25. Rom 8:16. 2Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. #Matt 5:8. Rom 8:17,29. 1Kor 15:49. Fil 3:21. Kol 3:4. 2Pet 1:3. 3Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren. #Joh 17:19. 1Pet 1:15,16.
Gjør ikke synd
4Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd. #5:17. 5Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. #Jes 53:4,9. Joh 1:29. 8:46.#2Kor 5:21. Heb 4:15. 1Pet 2:22,24. 6Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham. #v.9. 2:4. 4:8. Rom 6:14. 3Joh 11. 7Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. #2:29. 3:10. 2Joh 7.
8Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. #1Mos 3:15. Joh 8:44. 12:31. 16:11. 9Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. #v.6. 2:29. 5:18.#Matt 7:18. Jak 1:18. 1Pet 1:23. 3Joh 11. 10På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. #2:29. 4:8. Joh 8:47. 1Tim 1:5. Heb 13:1.
Kjennetegn på Guds barn
11For dette er det budskapet som dere hørte fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre. #2:7,24. Joh 13:34. 15:12,17. 2Joh 5. 12Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo i hjel sin bror. Og hvorfor slo han ham i hjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. #1Mos 4:8. Ord 29:10. Joh 3:19. Heb 11:4. 13Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere! #Matt 5:11. Joh 15:18,19. 17:14. 14Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. #2:11. 3Mos 19:17. Joh 5:24. 13:35. 15Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. #Matt 5:21,22. Gal 5:21. Åp 21:8. 16På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. #4:9. Joh 3:16. 15:12. Rom 5:8. Ef 5:2,25. 1Tess 2:8. 17Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? #4:20. 5:1. 5Mos 15:7. Luk 3:11. Jak 2:15. 18Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet! 19På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. 20For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.
Frimodighet for Gud
21Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, #2:28. 4:17. 5:14. Heb 4:16. 22og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til behag for ham. #Sal 10:17. 34:16. 145:18.#Ord 15:29. 28:9. Jer 29:12. Matt 7:7. 21:22.#Joh 9:31. 14:13. 23Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss. #3Mos 19:18. Joh 6:29. 15:12,17. Ef 5:2. 1Pet 4:8. 24Den som holder fast på hans bud, blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss: av den Ånd som han ga oss. #4:12,13. Joh 14:23. 15:10. Rom 8:9.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.