1 Korinter 12

12
Den Hellige Ånd og de ulike nådegavene
1Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. 2Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avgudeene. #Sal 105:4-7.#Hab 2:18. Gal 4:8. Ef 2:11,12. 1Tess 1:9. 3Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! - Og ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd. #2Mos 3:14f. Mark 9:39. 2Kor 4:5. Fil 2:11. 4Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. #Rom 12:6. Ef 4:7. 1Pet 4:10. 5Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. #v.28. Ef 4:11. 6Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. 8For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd, 9en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd. #v.28. 2Kor 4:13. 10En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. #Apg 2:4. 10:46. 1Tess 5:21. 1Joh 4:1. 11Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil. #Rom 12:3-6. Ef 4:7. Heb 2:4.
Ett legeme, mange lemmer
12For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. #Rom 12:4,5. Ef 4:16. Kol 1:18. 3:15. 13For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. #Apg 2:17,18. Gal 3:28. Ef 2:14,15. 14Legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. 15Om foten skulle si: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet! - så hører den like fullt med til legemet. 16Om øret skulle si: Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legemet! - så hører det like fullt med til legemet. 17Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? 18Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville. 19Om de alle var ett lem, hvor ble det da av legemet? 20Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. 21Øyet kan ikke si til hånden: Jeg trenger deg ikke! - eller hodet til føttene: Jeg har ikke bruk for dere! 22Men tvert imot: De lemmer på legemet som synes å være de svakeste, de er nødvendige. 23De lemmer som vi synes er mindre ære verd, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. 24Våre edlere lemmer trenger ikke til dette. Men Gud satte legemet slik sammen at han ga det ringeste størst ære, 25for at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. #Rom 12:15. 27Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. #6:15. Rom 12:5. Ef 1:23. 4:4,12. 5:30. Kol 1:24.
Gud gir forskjellige nådegaver
28Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. #Apg 13:1. Rom 12:6. Ef 2:20. 4:11. 29Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? 30Har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? 31Men streb etter de beste nådegavene! Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. #13:1 ff. 14:1.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring