1 Krønikebok 23
NB

1 Krønikebok 23

23
1Da David var blitt gammel og mett av dager, gjorde han sin sønn Salomo til konge over Israel. #28:5. 29:28. 1Kong 1:33 ff.
Levittenes tjeneste
2Han samlet alle Israels høvdinger og prestene og levittene. 3Og levittene ble talt fra trettiårsalderen og oppover. Tallet på dem, én for én, alle som var av mannkjønn, var trettiåtte tusen. 4David sa: Av disse skal tjuefire tusen lede arbeidet på Herrens hus. Seks tusen skal være tilsynsmenn og dommere. 5Fire tusen skal være dørvoktere. Fire tusen skal lovsynge Herren til de instrumentene jeg har laget til lovsangen. 6David delte dem i skift etter Levis sønner: Gersjon, Kahat og Merari. #6:1. 1Mos 46:11. 7Til gersjonittene hørte Ladan og Sjime’i. #2Mos 6:17. 8Ladans sønner var Jehiel, overhodet, og så Setam og Joel - tre i tallet. #26:21. 9Sjime’is sønner var Sjelomot og Hasiel og Haran - tre i tallet. Dette var overhodene for Ladans familier. 10Og Sjime’is sønner var Jahat og Sjisja og Je’usj og Beria. Dette var Sjime’is sønner - fire i tallet. 11Jahat var overhodet, og så kom Sjisja. Je’usj og Beria hadde ikke mange sønner, og de utgjorde derfor bare én familie, én tjenestegruppe. 12Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel - fire i tallet. #2Mos 6:18. 13Amrams sønner var Aron og Moses. Aron ble utskilt for å hellige de helligste ting, slik at både han og sønnene hans gjennom alle tider skulle brenne røkelse for Herren og tjene ham og velsigne i hans navn til evig tid. #2Mos 6:20. 5Mos 10:8. Heb 5:4. 14Men sønnene til Guds mann Moses regnes til Levis stamme. 15Moses’ sønner var Gersjom og Elieser. #2Mos 2:22. 18:3,4. 16Av Gersjoms sønner var Sjebuel overhodet. #26:24. 17Av Eliesers barn var Rehabja overhodet. Elieser hadde ikke andre sønner, men Rehabjas sønner var overmåte tallrike. 18Av Jishars sønner var Sjelomit overhodet. 19Av Hebrons sønner var Jerija overhodet, så kom Amarja. Jahasiel var den tredje og Jekamam den fjerde. #24:23. 20Av Ussiels sønner var Mika overhodet, og så kom Jissija.
21Meraris sønner var Mahli og Musji. Mahlis sønner var Eleasar og Kis. #6:19. 22Da Eleasar døde, var det ingen sønner etter ham, men bare døtre. Deres slektninger, Kis’ sønner, tok dem til ekte. #24:28. 23Musjis sønner var Mahli og Eder og Jeremot - tre i tallet. #24:30. 24Dette var Levis sønner etter sine familier, overhodene for familiene, så mange av dem som ble mønstret, etter sine navn, én for én, de som gjorde arbeidet ved tjenesten i Guds hus, fra tjueårsalderen og oppover. 25For David sa: Herren, Israels Gud, har gitt sitt folk ro og har nå sin bolig i Jerusalem til evig tid. #22:18. 26Derfor trenger heller ikke levittene lenger å bære tabernaklet og alle redskapene til gudstjenesten. 27For det var etter Davids siste ord at Levis barn ble talt fra tjueårsalderen og oppover.
28Oppgaven deres skulle være å hjelpe Arons sønner med tjenesten i Herrens hus. De skulle ha tilsyn med forgårdene og kamrene og sørge for rengjøringen av alt det hellige og utføre arbeidet ved tjenesten i Guds hus, 29både med skuebrødene og det fine melet til matofferet og med de usyrede brødleivene og med hellene til å bake på og med melet som skulle knas, og med alle hulmål og lengdemål. #9:31. 3Mos 2:4-7. 6:14. 24:5 ff. 30Hver morgen skulle de stå og love og prise Herren, likeså hver kveld. 31De skulle hjelpe til ved hver ofring av brennoffer til Herren på sabbatene, på nymånedagene og på høytidene, så mange som det var fastsatt, og slik som det var foreskrevet for dem - all tid for Herrens åsyn. 32Slik skulle de da ta vare på det som var å gjøre ved sammenkomstens telt, og det som var å gjøre ved helligdommen. Og de skulle hjelpe sine brødre Arons sønner ved tjenesten i Herrens hus. #4Mos 18:3.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.