1 Timoteus 2:14

1 Timoteus 2:14 NB

Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del