1 Timoteus 2:12

1 Timoteus 2:12 NB

Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del