1 Tessaloniker 5:8

1 Tessaloniker 5:8 NB

Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del