1 Tessaloniker 5:7

1 Tessaloniker 5:7 NB

De som sover, sover jo om natten. Og de som drikker seg drukne, er drukne om natten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del