1 Tessaloniker 5:27

1 Tessaloniker 5:27 NB

Jeg tar dere i ed ved Herren: La brevet bli opplest for alle brødrene!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Tessaloniker 5:27