1 Tessaloniker 5:21

1 Tessaloniker 5:21 NB

men prøv alt, hold fast på det gode.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Tessaloniker 5:21