1 Tessaloniker 5:20

1 Tessaloniker 5:20 NB

Forakt ikke profetisk tale
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Tessaloniker 5:20