1 Tessaloniker 5:16

1 Tessaloniker 5:16 NB

Vær alltid glade!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

1 Tessaloniker 5:16

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Tessaloniker 5:16