1 Tessaloniker 5:15

1 Tessaloniker 5:15 NB

Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

1 Tessaloniker 5:15

Del