1 Tessaloniker 5:13

1 Tessaloniker 5:13 NB

og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning de gjør. Hold fred med hverandre!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del