1 Samuel 8:9

1 Samuel 8:9 NB

Men lyd nå deres ord! Du må bare vitne alvorlig for dem og varsle dem om hvordan han vil bære seg at, den kongen som kommer til å råde over dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del