1 Samuel 8:4

1 Samuel 8:4 NB

Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del