1 Samuel 8:3

1 Samuel 8:3 NB

Men hans sønner vandret ikke på hans veier. De søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del