1 Samuel 8:21

1 Samuel 8:21 NB

Da Samuel hadde hørt alle folkets ord, bar han dem fram for Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del