1 Samuel 8:20

1 Samuel 8:20 NB

Også vi vil være som de andre folkene. Vår konge skal styre oss, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del