1 Samuel 8:18

1 Samuel 8:18 NB

Da skal dere en dag rope til Herren på grunn av den kongen som dere har valgt dere. Men den dagen skal Herren ikke svare dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del