1 Samuel 8:12

1 Samuel 8:12 NB

Han vil sette dem til høvdinger over tusen og høvdinger over femti, til å pløye åkrene og høste avlingen hans, til å lage våpen til hans kriger og utstyr til stridsvognene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del