1 Samuel 8:10

1 Samuel 8:10 NB

Så talte Samuel til folket som krevde en konge av ham, og la fram for dem alle Herrens ord.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del