1 Samuel 7:4

1 Samuel 7:4 NB

Da skilte Israels barn seg av med Ba’alene og Astarte-bildene og tjente Herren alene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del