1 Samuel 7:2

1 Samuel 7:2 NB

Fra den dagen arken kom til Kirjat-Jearim, gikk det en lang tid - tjue år gikk det. Da sukket hele Israels hus etter Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del