1 Samuel 7:12

1 Samuel 7:12 NB

Og Samuel tok en stein og satte den mellom Mispa og Sen. Denne steinen kalte han Eben-Eser* og sa: Hittil har Herren hjulpet oss.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Samuel 7:12