1 Samuel 5:5

1 Samuel 5:5 NB

Derfor er det at Dagons prester og alle som går inn i Dagons hus, like til denne dag ikke trår på Dagons dørterskel i Asjdod.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del