1 Samuel 5:2

1 Samuel 5:2 NB

Der tok filistrene Guds ark og førte den inn i Dagons hus og stilte den opp ved siden av Dagon.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del