1 Samuel 5:12

1 Samuel 5:12 NB

De menn som ikke døde, ble slått med byller, og skriket fra byen steg opp til himmelen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del