1 Samuel 5:1

1 Samuel 5:1 NB

Filistrene tok Guds ark og førte den fra Eben-Eser til Asjdod.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del