1 Samuel 31:9

1 Samuel 31:9 NB

De hogg hodet av ham, røvet våpnene hans og sendte dem rundt omkring i filistrenes land for å forkynne det glade budskapet i avgudstemplene og for folket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del