1 Samuel 31:7

1 Samuel 31:7 NB

Da de israelittene som bodde på den andre siden av dalen, og de som bodde på Jordan-siden, så at israelittene flyktet, og at Saul og sønnene hans var falt, forlot de byene og flyktet. Og filistrene kom og bosatte seg i dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del