1 Samuel 31:11

1 Samuel 31:11 NB

Da innbyggerne i Jabes i Gilead fikk høre hva filistrene hadde gjort med Saul
NB: Norsk Bibel 88/07
Del