1 Samuel 31:10

1 Samuel 31:10 NB

Våpnene hans la de i Astarte-templet, og kroppen hengte de opp på muren i Betsjan.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del