1 Samuel 31:1

1 Samuel 31:1 NB

Filistrene gikk til strid mot Israel, og Israels menn flyktet for filistrene. Det lå mange falne på Gilboa-fjellet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del